Vergoedingen

Vergoeding
De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten geheel of gedeeltelijk. Om hiervoor in aanmerking te komen is een aanvullende verzekering nodig. Het verplichte eigen risico hoeft hiervoor niet te worden aangesproken.

Body Stress Release Bommelerwaard is aangesloten bij de BSRAN, de beroepsvereniging Body Stress Release Associatie Nederland. De BSRAN valt onder de internationale beroepsassociatie. Tevens ben ik aangesloten bij de VBAG als volwaardig lid en de RBCZ.

     

Let op: de vergoeding van BSR valt onder het kopje alternatieve/complementaire/natuurgeneeskundige geneeswijze en kan daarmee samenvallen met andere vergoedingen.

Ga altijd zelf na bij de zorgverzekeraar of er een vergoeding wordt gegeven voor Body Stress Release Bommelerwaard.

BSR is een lichaamsgerichte therapie en de prestatiecode is 24608.

Klachtenregeling
Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ.
Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG:

Klachten en geschillen