Body Stress Release consult

Body Stress Release zet een proces in gang om spanning los te laten en het lichaam te laten herstellen.

Standaard wordt begonnen met 3 releases en dit is op dag 1, dag 4 en dag 11. Dit betekent dat u kunt starten op:

  • Maandag, donderdag en de daarop volgende donderdag.
  • Dinsdag, vrijdag en de daarop volgende vrijdag.
  • Vrijdag, maandag en de daarop volgende maandag.

Het is mogelijk dat u nog vervolgafspraken nodig heeft. De noodzaak en frequentie hiervan verschilt sterk per persoon en is geheel afhankelijk van de duur van uw klachten en het herstel.

Bij het eerste consult is er een intakegesprek, gevolgd door een release. Ook wordt er samen met u gekeken naar mogelijke oorzaken van body stress, zodat u zelf ook wat kan doen om meer of herhaling te voorkomen.
Daarnaast wordt er ook uitleg gegeven over de samenhang tussen de vastgezeten spierspanning en de ontstane klachten, de mogelijke effecten van de release en de beste manier om het proces te ondersteunen.

Belangrijk om te weten is dat u tijdens de release volledig gekleed blijft en uw schoenen kunt aanhouden. Tevens wordt er gebruik gemaakt van een speciale bank: de cliënt gaat licht voorover leunend op de voetenplank staan, waarna de bank langzaam horizontaal gekanteld wordt. U hoeft dus niet op de bank te klimmen. Hierna begint de release.

De practitioner voert een aantal tests uit door op bepaalde punten in specifieke richtingen te drukken en gebruikt hiervoor het lichaam zelf als biofeedbackmechanisme.
Daarna geeft de practitioner gerichte impulsen om het lichaam aan te zetten de vastgezette spierspanning los te laten. De kracht hiervan is zo afgesteld dat het nooit de natuurlijke weerstand van het lichaam doorkruist.